ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม E-learning ผ่านระบบ ATS สำหรับกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงาน ประจำปี 2567

08/09/2566    Create by ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม หลักสูตร E-learning สำหรับกลุ่มผู้มีหน้าที่รวยงานฯหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินนก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุรที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยดำเนินการฝึกอบรมให้กับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ในรูปแบบ E-learning ผ่านระบบ ATS จำนวน 3 รุ่นผู้ที่สนใจสามารถขอรับการฝึกอบรมผ่านระบบ ATS ได้ ตามระยะเวลาดังนี้รุ่นที่ 1 วันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2566รุ่นที่ 2 วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2566รุ่นที่ 3 วันที่ 3 - 11 ธันวาคม 2566   ลิ้งค์เข้าใช้งานระบบ ATS >> https://ats.amlo.go.th/ats/login วิธีการสมัครใช้งานระบบ ATS >> https://ses8.amlo.go.th/downloads/index/18 ติดต่อสอบถาม/พบปัญหาการใช้งานติดต่อแอดมิน ATS Official คลิก  ATS Admin >> @870iqxbl      รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.amlo.go.th/index.php/th/news/detail/14563สายด่วน ปปง. 1710 ต่อ 1125, 1133  

หลักเกณฑ์การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนใช้บริการระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) ของกรมการปกครอง

21/08/2566    Create by ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

หลักเกณฑ์การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนใช้บริการระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) ของกรมการปกครอง การขออนุญาตใช้งาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ หน่วยงานทำหนังสือขออนุญาตใช้งาน เรียน อธิบดีกรมการปกครอง ส่งมาตามที่อยู่ สำนักบริหารการทะเบียน 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 (มีตัวอย่างหนังสือและแบบการขออนุญาตฯ) หน่วยงานเข้าไปลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานที่เว็บไซต์ https://digitalid.bora.dopa.go.th (สามารถทำพร้อมกับหนังสือขออนุญาตได้) เมื่อหน่วยงานได้รับอนุญาตให้ใช้งานระบบได้ กรมการปกครองจะดำเนินการอนุมัติในระบบลงทะเบียน พร้อมจัดส่งหนังสืออนุญาตและคู่มือการพัฒนาระบบให้กับหน่วยงานผู้ขออนุญาต    ดาวน์โหลด : https://ses8.amlo.go.th/downloads/index/19  

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนวิชาการการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี

ส่วนพัฒนาระบบการกำกับ

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
 
 
 
ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8 กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
Supervision and Examination Division

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ +66 2219 3600 ต่อ 5044,5049
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล ses8.amlo@gmail.com