ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม E-learning ผ่านระบบ ATS สำหรับกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงาน ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม


หลักสูตร E-learning สำหรับกลุ่มผู้มีหน้าที่รวยงานฯ
หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินนก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุรที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยดำเนินการฝึกอบรมให้กับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ในรูปแบบ E-learning ผ่านระบบ ATS จำนวน 3 รุ่น
ผู้ที่สนใจสามารถขอรับการฝึกอบรมผ่านระบบ ATS ได้ ตามระยะเวลาดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2566
รุ่นที่ 2 วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2566
รุ่นที่ 3 วันที่ 3 - 11 ธันวาคม 2566

 

ลิ้งค์เข้าใช้งานระบบ ATS >> https://ats.amlo.go.th/ats/login

วิธีการสมัครใช้งานระบบ ATS >> https://ses8.amlo.go.th/downloads/index/18

ติดต่อสอบถาม/พบปัญหาการใช้งานติดต่อแอดมิน ATS Official คลิก 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.amlo.go.th/index.php/th/news/detail/14563
สายด่วน ปปง. 1710 ต่อ 1125, 1133

 


จำนวนผู้เข้าชม 1,193